Nämnaren på nätet

Skapad: 2006-06-21. Ändrad: 2014-11-18  

Nämnaren på nätet

 
 

| Innehåll |

 

På sidan 6 finns en ruta med en fråga om bråk. Lars Mouwitz har svarat, bland annat med att ta i begreppet mediant. För den som vill läsa mer om vad det är finns här två Nämnarenartiklar:
DPL – Utmanande problem med procedurer
En annan addition och Stern-Brocots träd

 
Tina Edners artikel Multiplicera och dividera med 190, 100 och 1000 är en sammanfattning av ett utvecklingsarbete.
Läs hela arbetet här.

 
Sigma 8
Läs mer om tävlingen och gör anmälan här.

 
Till artikeln Multimodal matematikdidaktik bland romska elever i Sverige och Ryssland finns här en omfattande referenslista.

 
Under vinjetten Sagt & gjort kan lärare kort beskriva ett praktiskt och konkret lektionsinnehåll, som exempelvis Cecilia Cristiansen har gjort i detta nummer då hon inför prioriteringsregler i en klass. Lärartankar är en ny vinjett i Nämnaren, under vilken lärare kan ta upp tankar och idéer om sin undervisning, om matematik eller sånt som kan hända i ett klassrum.
Välkommen att höra av dig!


Nya matematikpapper
Tiorutor

 
Uppslaget
Karta och skala med fritids

 
Strävorna
Väga paket och jämföra priser
I förra numret skrev vi att det pågår arbete med att ta fram material i Strävorna som är riktat till elever i särskola eller specialundervisning. Utprövning är på gång och vi publicerar här en sådan aktivitet. När vi fått reaktioner och sedan bearbetat dem kommer materialet att flyttas över till Strävorna-matrisen. Om du också vill vara med och utprova tillsammans med dina elever – känn dig välkommen! Förslag om förbättringar kan du skicka till Lena Trygg. Observera att aktiviteten består av många sidor, så bläddra på skärmen innan du börjar skriva ut.

 

 

Innehåll: CF