Nämnaren på nätet

Skapad: 2006-06-21. Ändrad: 2015-11-26  

Nämnaren på nätet

 
 

| Innehåll |

 
Matematikbiennalen 2016
Information och anmälan.

 

Länkar till Contexts for learning och Math in the City.

 
Länk till Bedömning för lärande

 
Till Saman Abdokas artikel om flerspråkiga klassrum finns här en länk till Eva Noréns avhandling om flerspråkiga klassrum.

 
Länk till Skolverkets stödmaterial Särskilt begåvade elever.

 
Zombie apocalypse with GeoGebra.

 
Article on geometry and number theory.

 
Två länkar till Erland Runelids artikel om ovanliga talbaser finner du här och här.

Uppslaget
Dubbelt och hälften.

 
För att snabbt få överblick över ett statistiskt material, framförallt vid jämförelser mellan olika material, är det bra att snabbt kunna skissa figurer som framhäver viktiga egenskaper i materialet men utelämnar onödiga detaljer. Lådagram är en sådan modell.

 

Innehåll: CF