Nämnaren på nätet

Skapad: 2006-06-21. Ändrad: 2018-01-19  

Nämnaren på nätet

 
 

| Innehåll |

 
Litteraturlista till Nämnaren 2018:1.

 
Skriva för Nämnaren?

 

Klicka bilden för en smygtitt på vad som kommer i nästa Nämnaren.

 
Länkar och tillägg till numrets artiklar kommer här inom kort.

Uppslaget: Donkarna
Donkarna är en av de friare uppgifterna i ett skolutvecklingsprojekt i Karlstad. Genom uppgiften utmanas elever i årskurs 1–6 att formulera och förstå samband.

 
Kängurusidan.

 
Problemavdelningen: Blockmetoden .
Blockmetoden lägger stor vikt vid att eleverna går från det konkreta, via en bild till det numeriska. Bilden ger stöd och förståelse för hur uppgiften ska lösas aritmetiskt och/eller algebraiskt.

Innehåll: CF