Nämnaren på nätet

Skapad: 2006-06-21. Ändrad: 2015-09-16  

Nämnaren på nätet

 
 

| Innehåll |

 
Sigma8
Anmäl din klass 8 till en tävling för hela klassen..

 
Matematikbiennalen 2016
Information och anmälan.

 

Här finner du material som hör till Nämnaren 2015:3. Klicka på bilden här intill för innehållsförteckning.
 
Till artikeln om strukturerad problemlösning av Margareta Engvall och Susanne Kreitz–Sandberg finns här en utökad referenslista.

 
Artikeln om imaginära dialoger är ursprungligen publicerad i Nämnarens norska syskontidskrift Tangenten, en tidskrift som rymmer mängder av intressant material för den som inte låter sig hindras av det norska språket. Många artiklar är dessutom fritt tillgängliga.

 
Problemavdelningen i detta nummer finner du på sidorna 31 (problemen) och 52 (lösningar). Och här!

Uppslaget
Uppslaget om taldiamanter finns här fritt tillgängligt, inklusive arbetsblad att skriva ut. Det och alla tidigare publicerade uppslag finner du här.

 
Matematikpapper
Pizzor att bråka med
Papper med rutor 1,8 x 2,5 cm
Hundratriangel

 
Strävorna: Nya aktiviteter!
Det kan vara stimulerande att pröva aktiviteter där elever ska hantera tal utan att göra några uträkningar. Att införa stam-bladdiagram är en sådan aktivitet.

 
För att snabbt få överblick över ett statistiskt material, framförallt vid jämförelser mellan olika material, är det bra att snabbt kunna skissa figurer som framhäver viktiga egenskaper i materialet men utelämnar onödiga detaljer. Lådagram är en sådan modell.

 

Innehåll: CF