Nämnaren på nätet

Skapad: 2006-06-21. Ändrad: 2014-06-05  

Nämnaren på nätet

 
 

| Innehåll |

 

Till artikeln Att knyta forskning till praktik – huvudräkning och taluppfattning av Ann Heirdsfield finns här en referenslista »»»
I artikeln beskrivs bland annat användning av hundrarutor, som du kan hämta på Matematikpapper »»»

 
Begreppskartor är kraftfulla verktyg skriver Barbro Grevholm i sin artikel. De begreppskartor som visas i artikeln är ritade med det fritt tillgängliga programmet Cmap som du finner på cmap.ihmc.us »»» Rekommenderas!

 
Till Cecilia Kilhamns artikel finns tallinjer för utskrift på Matematikpapper »»»

 
Uppslaget Position – vad innebär det? finns även som en Strävornaaktivitet. Se 5C Var är den? »»»

 
Alan Schoenfelds artikel Summativ bedömning och formativ klassrumspraktik kompletteras här med referenslista »»»

 
Tommy Lucassis artikel En formativ dialog med elever kompletteras med frågor som han använder i sitt arbete med att göra elever uppmärksamma på sina egna kunskaper. Se frågorna »»»

 
Sagt & gjort i detta nummer handlar om Socrative som gör det möjligt att sätta upp ett elevresponssystem med hjälp av elevernas telefoner eller lärplattor. Läs om två lärares erfarenheter:
Sagt & gjort »»»
Länk till Socrative »»»

 
Om du behöver hjälp med Geogebra i anslutning till Hall & Lingefjärds artikel Differentialekvationer och komplexa tal med GeoGebra kan du få det här »»»

 
Länk till den webbresurs som Karlsson & Yushmanova skriver om: www.visuellmatematik.se »»»

 
Ekvationer är ett kraftfullt redskap för problemlösning och helt nödvändigt att behärska för den som tänker ägna sig åt algebra. Bengt Ulin ger här en historisk utblick och ett antal trevliga problem. Ekvationer – ett kapitel i skolalgebran »»»
 


Nya matematikpapper
Talkort 10–1000 »»»
Hundraruta 99-0 »»»
Hundraruta 100-1 »»»

 
Uppslaget
Position »»»

 

Facebook
Nämnaren finns nu även på facebook. Välkommen att besöka oss där »»»

 

Innehåll: AW