Nämnaren på nätet

Skapad: 2006-06-21. Ändrad: 2015-05-12  

Nämnaren på nätet

 
 

| Innehåll |

 
Här finner du länkar och kompletterande material till de artiklar som ryms i Nämnaren 2015:2 men också
en del helt nytt.

 
Omslagsbilden till detta nummer är gjord av Gabriele Meyer. Här och här finns
fler bilder och information.

 

Artikeln om imaginära dialoger kommer från Nämnarens norska syskontidskrift Tangenten.

 
Här och här finns länkar till artiklar om fysisk aktivitet och lärande.

 
Länk till svenska science centra.

 
Joakim Samuelssons artikel om matematikexperten i klassrummet bygger på denna forskningsrapport.

 
Pirjo Repo använder ett A4 som laborativt material i sin Sagt & Gjort. Här finns ännu ett förslag på arbete med A4.

 
Länkar till Uppslaget: SCB, Gapminder, Illuminations, Phet.

 
De namn som nämns och artiklar som refereras till i artikeln om Nämnarens första 20 år finner du inom kort här.

 
Svar och lösningar till problemavdelningen kommer du att finna här.


Uppslaget
Till Karin Landbloms uppslag om korrelation finns här arbetskort att skriva ut.
Du finner alla tidigare publicerade uppslag, inklusive det senaste, här.

 
Strävorna
Månadens fokus: geometri och resonemangsförmåga.

 
Matematikbiennalen 2016
Information och anmälan.

 

Innehåll: CF